Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych dla strony internetowej “Polski Certyfikat BPMN Instytutu Badań Systemowych PAN”

 1. Wprowadzenie – Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkowników strony internetowej “Polski Certyfikat BPMN Instytutu Badań Systemowych PAN” (dalej “Strona”) o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony.
 2. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest Instytut Badań Systemowych PAN (dalej “Administrator”), z siedzibą w Warszawie.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych – Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Strony w celach:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji, logowania i korzystania z funkcji Strony;
  • odpowiedzi na zapytania użytkowników i obsługi zgłoszeń;
  • realizacji procesu certyfikacji BPMN; 
  • przeprowadzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania ze Strony;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  • zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak rejestracja, logowanie, korzystanie z funkcji Strony;
  • realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do realizacji procesu certyfikacji BPMN;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku przetwarzania danych w celu analiz, statystyk, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Odbiorcy danych osobowych – Odbiorcami danych osobowych użytkowników Strony mogą być:
  • podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, takie jak dostawcy usług informatycznych, usług księgowych, marketingowych, prawnych, windykacyjnych;
  • inne podmioty, którym Administrator będzie zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania danych osobowych – Dane osobowe użytkowników Strony będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.
 7. Prawa użytkowników
  • Użytkownicy mają prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych;
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych – administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem danych.
 9. Cookies – Strona korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości Strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.
 10. Zmiany w Polityce Prywatności – Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach drogą e-mail lub poprzez komunikat na Stronie.
 11. Kontakt – W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@ibspan.waw.pl

Data ostatniej aktualizacji: 21-03-2023

Skip to content